คำย่อ อักษรย่อ


  กฟผ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -