คำย่อ อักษรย่อ


  GDPR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GDPRGeneral Data Protection Regulation

หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบใหม่ยุโรป ที่สภาสหภาพยุโรปผ่านกฎหมายไปเมื่อปี 2016 และจะมีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2018