คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ส.กองบังคับการตำรวจสันติบาล -