คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ร้อย.ตชด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ร้อย.ตชด.กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน -