คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร -