คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ภ.เขต ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ภ.เขตกองบังคับการตำรวจภูธรเขต -