คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ปม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ปม.กองบังคับการตำรวจป่าไม้ -