คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ป. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ป.กองบังคับการกองปราบปราม -