คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ป.กองบังคับการกองปราบปราม -