คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ตม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ตม.กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -