คำย่อ อักษรย่อ


  บกข.ป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บกข.ป.โบกี้ขายอาหาร ปรับอากาศ

อักษรย่อเกี่ยวกับรถไฟ