คำย่อ อักษรย่อ


  บก.รน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.รน.กองบังคับการตำรวจน้ำ -