คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ตชด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ตชด.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน -