คำย่อ อักษรย่อ


  บ.ตร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.ตร.กองบินตำรวจ -