คำย่อ อักษรย่อ


  ศอฉ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศอฉ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน -