คำย่อ อักษรย่อ


   N.B. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
N.B.Nota Bene

ข้อสังเกต หรือ หมายเหตุ