คำย่อ อักษรย่อ


  AMMTC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMMTCASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ