คำย่อ อักษรย่อ


  ศอ.รศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศอ.รศ.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ -