คำย่อ อักษรย่อ


  AHIA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AHIAASEAN Heads of Investment Agencies

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการลงทุนของอาเซียน