คำย่อ อักษรย่อ


  AFTA Council ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AFTA CouncilASEAN Free Trade Area Council

คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ปกติจะจัดขึ้นประมาณปีละครั้ง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ