คำย่อ อักษรย่อ


  AEGDM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AEGDM ASEAN Experts Group on Disaster Management

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ