คำย่อ อักษรย่อ


  AECC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AECCASEAN Economic Community Council

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน