คำย่อ อักษรย่อ


  V.O.A. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
V.O.A.Voice of America

สถานีวิทยุกระจายเสียงสหรัฐอเมริกา สำหรับภาคตะวันออกไกล