คำย่อ อักษรย่อ


  ศสพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศสพ.ศูนย์สงครามพิเศษ -