คำย่อ อักษรย่อ


  I.C.A.O. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
I.C.A.O.International Civel Aviation Ortanization

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ