คำย่อ อักษรย่อ


  ผผ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผผ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน -