คำย่อ อักษรย่อ


  ปสส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปสส.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร -