คำย่อ อักษรย่อ


  พป. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พป.สถาบันพระปกเกล้า -