คำย่อ อักษรย่อ


  พศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พศ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ -