คำย่อ อักษรย่อ


  รล. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รล.ราชเลขาธิการ -