คำย่อ อักษรย่อ


  ศรภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศรภ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -