คำย่อ อักษรย่อ


  สคก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สคก.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา -