คำย่อ อักษรย่อ


  สปท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สปท.สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน -