คำย่อ อักษรย่อ


  สม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สม.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -