คำย่อ อักษรย่อ


  สว. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สว.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -