คำย่อ อักษรย่อ


  สสป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สสป.สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -