คำย่อ อักษรย่อ


  ศตจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศตจ.ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ -