คำย่อ อักษรย่อ


  ศนท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศนท.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย -