คำย่อ อักษรย่อ


  กทบ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ (องค์การมหาชน) -