คำย่อ อักษรย่อ


  กฟก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กฟก.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร -