คำย่อ อักษรย่อ


  STO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
STOStanding Order

เป็นคำสั่งโอนเงินอัตโนมัติตามกำหนดโดยผู้ฝาก (เกี่ยวข้องกับการชำระค่าบริการหรือโอนเข้าบัญชีฝากประจำที่ครบกำหนด)