คำย่อ อักษรย่อ


  SMT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SMTSystem for Managing Automated Retail Funds Transfer

บริการเงินโอนรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านการส่งคำสั่งออนไลน์ (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)