คำย่อ อักษรย่อ


  NPL ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NPLNon Performing Loan

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ พูดง่ายๆก็คือหนี้เสียนั่นเอง Credit Bureau หมายถึง ข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อและบัตรเครดิตของประชาชนแต่ละคน (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)