คำย่อ อักษรย่อ


  MRR ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MRRMinimum Retail Rate

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)