คำย่อ อักษรย่อ


  MOR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MORMinimum Overdraft Rate

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีชนิดเงินกู้เบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)