คำย่อ อักษรย่อ


  MLR+3 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MLR+3Minimum Loan Rate

ให้หาฐานของดอกเบี้ย MLR ในขณะนั้นเสียก่อน เช่น ดอกเบี้ย MLR ขณะนั้นเท่ากับ 5% ต่อปี ดังนั้นดอกเบี้ย MLR+3(5+3) จึงเท่ากับ 8% ต่อปีนั่นเอง ซึ่งวิธีการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับอัตราดอกเบี้ยแบบ MOR และ MRR แต่จะมีบวกหรือลบหรือไม่นั้นและจะมีเป็นจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับธนาคารจะ เป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)