คำย่อ อักษรย่อ


  วปอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร -