คำย่อ อักษรย่อ


  MLR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MLRMinimum Loan Rate

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา ส่วนมากจะให้สำหรับการปล่อยกู้ซื้อบ้านโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าแบบอื่นๆ (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)