คำย่อ อักษรย่อ


  DIV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DIVDividend

เงินปันผล (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)