คำย่อ อักษรย่อ


  ADPC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ADPCAsian Development Preparedness Center

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย