คำย่อ อักษรย่อ


  ADF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ADFASEAN Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน